Close

HYGIËNISCH MASKER
VOOR EENMALING GEBRUIK

LD320

HYGIËNISCH MASKER
VOOR EENMALING GEBRUIK

LD320

LD320 wegwerpmaskers voor éénmalig gebruik

NIET GESCHIKT VOOR MEDISCH GEBRUIK

Het hygiënemasker is bedoeld voor volwassenen zonder symptomen, die waarschijnlijk geen chirurgische maskers of filtermaskers gebruiken voor bescherming tegen deeltjes. Zie de preventie-richtlijnen voor bestrijding van het COVD-19 virus zoals vastgesteld door het RIVM.

VOORBEELD Die mensen die vanwege hun werk buitenshuis verkeren. Die kunnen om het risico te verminderen vanwege de onmogelijkheid om sociale afstand te bewaren een hygiëne masker dragen.

SPECIFICATIES VOLGENS DE SPAANSE NORM: UNE 0064-1: 2020

Niet-herbruikbare hygiënische maskers. Eisen waaraan maskers moeten voldoen ten aanzien van materialen, ontwerp, voorbereiding, markering en gebruik. Deel 1: Voor gebruik door volwassenen“WAARSCHUWING: Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42 of Verordening EU/ 2017/745, noch is het een persoonlijke beschermingsuitrusting in de zin van Verordening EU/ 2016/425.

TESTEN

Goedkeuringsvereisten

Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE), (%)

(sectie 5.2.2 van norm UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

 95

Ademhalingsweerstand (differentieel drukverschil), (Pa/cm2)

(sectie 5.2.3 van norm UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

< 60

VERPAKKING

10

STUKS

PER ZAKJE

50

STUKS

PER DOOSJE

48

DOOSJES PER OVERDOOS

Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie